Email: janwe7@seznam.cz

Budujeme repertoár šachových zahájení

Úvod » Šachy » Výukové materiály pro pokročilejší (do 1899 ELO) » Budujeme repertoár šachových zahájení

Přehrávání souborů v pgn

Součástí vložených materiálů jsou soubory vytvořené v pgn. Ty je možno zkopírovat a vložit do některého z prohližečů pgn souborů. Při treninku se začínajícími hráči používám jednoduchý, ale vhodný prohližeč ChessCat. Podrobnější popis je proveden v části o počítačových šachových programech.

Repertoár zahájení mladého šachisty


Obsahem tohoto článku je objasnit způsob, jak úspěšně zvládnout osvojení si repertoáru zahájení, který je připraven trenérem a jak ho dále rozšiřovat a zdokonalovat.
Šachová literatura, která se věnuje zahájení je velice rozsáhlá a pro začínající šachisty velmi těžko zvládnutelná. Zde je úloha trenéra nezastupitelná v tom, že při tréninku ukáže, jak s tímto množstvím informací pracovat a jak se v nich vyznat.


Jak tedy první repertoár šachisty budovat?


V první řadě je třeba stanovit, jaká bude nosná myšlenka tohoto repertoáru a která zahájení do něho budeme zařazovat.
Za druhé je třeba objasnit způsob, kterým budeme omezovat množství informací, která budou do cvičebního textu zařazeny.
Za třetí zvolíme základní literaturu, na kterou se budeme odkazovat jako na zdroj dalších informací.
Za čtvrté, teoretický text doplníme omezeným počtem vhodných partií z praxe v daném zahájení.
Tímto postupem dosáhneme toho, že svěřenec pochopí, jak se konkrétní informace zrodily a bude si je moci snáze osvojit.


Repertoár zahájení


1. Základní myšlenka
Mladý šachista by měl projít etapou, kdy bude hrát otevřená zahájení, která budou obsahovat řadu taktických možností v útoku a obraně. Tím naváže na etapu rozvoje taktického myšlení, která je součástí základního výcviku. Dále by vybraná zahájení měla obsahovat prezentaci jasných plánů obou stran, které bude mladý hráč schopen pochopit a používat. Za poslední by měl trenér svěřenci vysvětlit, že ovládání variant není návodem, jak partii vyhrát, ale jak partii správně rozehrát a vytvořit si dobré podmínky pro střední hru.


2. Omezující pravidla
Omezujícími pravidly chápeme způsob, jakým budou vybírány konkrétní varianty zahájení tak, aby si je svěřenec mohl po určité době opakování a používání zapamatovat. Zde je dobré využít myšlenku z programu Trénink zahájení (CPT). Ta spočívá ve výběru tahů kandidátů za vlastní stranu (z daného zahájení se zabýváme pouze jedním námi zvoleným tahem) a k němu důležitými odpověďmi za soupeře. Takto vytvořený strom variant je přehledný a do obsahu informací zvládnutelný. Na základě zkušeností je ho možno snadno modifikovat, měnit a doplňovat.
Dalším důležitým hlediskem je to, že se v daném zahájení snažíme dopracovat do pozicí, kterým bude svěřenec rozumět a bude znát další plán hry (např. pozice s izolovaným pěšcem a jak je hrát).


3. Literatura

Je dobré, aby na začátku byla zvolena jednodušší literatura, která je svěřenci a trenérovi dostatečně srozumitelná, je koncentrátem současného poznání daného zahájení a je přiměřeně aktuální. Literaturu je potřeba uvádět ve všech případech, kdy bude v textu použita.

4. Databáze vhodných partií

V této části práce na repertoáru zahájení postupně získáváme partie mistrů, kteří hrají naše zahájení. Učíme se rozpoznávat plány, které volili. Postupně získáme přehled o novinkách a zahájení nám bude stále bližší.

V následujícím si takový repertoár společně vybudujeme.