Email: janwe7@seznam.cz

Mentální rozcvička pro šachisty děti

Úvod » Šachy » Výukový program pro začátečníky I, II, III » Mentální rozcvička pro šachisty děti

Mentální rozcvička pro šachisty

Pracovní listy, které jsou uvedeny níže mi při tréninku dětí slouží k tomu, abychom procvičovali důležité mentální funkce šachisty. Těmi jsou:

1. Operativní paměť - v pracovním listu jsou cvičení operativní paměti věnovány první dvě cvičení. Přemisťování figur z výchozího postavení podle diktátu. Mladší děti si figury nahradí pěšci a snaží se zapamatovat, který pěšec, kterou figuru zastupuje. Mohou cvičit děti začátečníci od prvního roku. Starší děti si již zapamatují pohyb figur v operativní paměti. Současně rozvíjí koncentraci a pozornost.

2. Operativní myšlení - v pracovním listu je této oblasti věnováno třetí cvičení. Jedná se o to, aby se děti procvičovaly ve schopnosti plánovat vzájemné působení figur při plnění konkrétního úkolu. V tomto cvičení jde o to, aby na omezené části šachovnice 3x4, dokázaly úkol splnit s nejmenším možným počtem tah. Úkol plní děti bez přemisťování figur (mladší s přemisťováním).

3. Hodnotící funkce - zjednodušeně řečeno, jedná se o schopnosti šachisty, které souvisejí s hodnocením pozice a propočtem konkrétních variant. Volba dvoutahových úloh - miniatur se mi zdá jako vhodná. Dítě se postupně učí chápat sílu figur, význam jejich souhry a současně se učí vidět různé podoby matu. Úlohy jsou s nápovědou prvního tahu, nebo bez.

Této fázi tréninku říkáme rozcvička, intenzita cvičení je vysoká, podporuje se i soutěžní duch dětí, které se snaží úkoly plnit bez zbytečných chyb. Řešení dvoutahových úloh je mezi dětmi oblíbené, i když u začátečníků na ně klade značné nároky na nalezení správného řešení. Současně oběktivně odhaluje, jak se u dětí rozvíjí šachové myšlení v širším rámci.