Email: janwe7@seznam.cz

Střípky o tréninku šachu dětí

Úvod » Šachy » Střípky o tréninku šachu dětí

Stříply o tréninku šachu dětí obsahují informace, které mohou být prospěšné jak dětem, tak jejich rodičům v procesu tréninku. Trénink není zdaleka samozřejmá činnost. Čím lépe chápou trenér, děti a rodiče jak v tréninku postupovat, tím lepší budou společné výsledky.

Učíme děti hrát šachy

V prezentaci, kerá je součástí této aktuality je objasněno, jak je možné vést výukovou hodinu šachu. Zkušenost mi ukázala, jak důležitá je příprava na každou hodinu. Jen tak mohu děti na hodině pobavit a něco je naučit.

Didaktika šachu ve výuce dětí

V přiložené prezentaci na školení trenérů jsou vyjádřeny mé názory na to, proč v tréninku šachu využít didaktické postupy.