Email: janwe7@seznam.cz

Výukový program pro začátečníky I, II, III

Úvod » Šachy » Výukový program pro začátečníky I, II, III

Výukový program pro začátečníky

Učební lekce pro výuku šachu

Na této webové stránce je možno nahlédnout do výukových lekcí, které používám při tréninku šachu v šachových kroužcích. Jsem si vědom, že obdobných materiálů existuje mnoho. Podstatný je jejich výběr a to, že by měly být co nejvíce přístupné dětem, které se chtějí šachy naučit hrát.

Z toho důvodu jsem se rozhodl využít učební pomůcky s názvem „Učíme se hrát šachy, rozvíjíme intelekt“, kterou zpracovala A. Gabbazové, Uljanovsk 2007. 

Tato disertační práce sledovala dva cíle:

  • Naučit děti hrát šachy

  • Vysvětlit a uplatnit v procesu výuky postupy, které budou rozvíjet jeho schopnosti myslet a učit se.

Lekce jsou určeny pro úplné začátečníky a šachisty 4. VT. Po několikaletém používání vím, že pro jejich úplné zvládnutí (vysvětlení, procvičení a ověření) je nutné počítat při intenzitě tréninku 1,5 hod za týden s 3 roky.

K těmto lekcím jsou k procvičování zejména základních taktických prostředků vhodné testy taktiky od ruského autora Konotopa Testy taktiky 5 a Testy taktiky 4, určené pro začátečníky a hráče 4.VT a práce ruského autora Ivaščenka Učebnice šachové kombinace pro úplné začátečníky. Tyto knihy jsou vhodné zejména proto, že výběr pozicí pro řešení plně odpovídá schopnostem řešitele.

Díky tomuto materiálu dostává trenér, který se rozhodl ho používat, k dispozici již připravené pracovní listy k vedení jednotlivých tréninkových jednotek. To ocení zejména začínající trenéři, ale současně forma zpracování těchto pracovních sešitů je i návodem pro přípravu dalších šachových lekcí i pro zkušené trenéry.

Omlouvám se všem, kteří ovládají ruský jazyk lépe než já, a dále i těm, kteří jsou zběhlejší v kognitivní psychologii. Překlad, který jsem udělal, může trpět jistými nepřesnostmi, ale domnívám se, že podstata problému je přeložena správně, a každému zájemci o tuto oblast může přinést užitek.

Dále na stránce najdete další materiály určené k práci trenéra šachu. Veškeré materiály jsou v digitální podobě a ve výuce je s nimi možno tak zacházet.

Další výhodou je to, že děti mají k materiálům uloženým na stránce přístup a mohou se k nim průběžně vracet.

Zpracoval Jan Weiser

Výukový program pro začátečníky je hlavní téma, kterým se zde na stránkách zabývám. Je určen pro děti mladšího školního věku (DMŠV). Jedná se o překlad ruského materiálu profesorky a FM A. Gabbazové, která ho zpracovala za účelem podpořit výuku šachu na školách.

Překlad je proveden tak, že zahrnuje tři části:

  1. Pracovní sešit k vedení výuky ( I, II, III)

  2. Prezentace jako úvod do problému

  3. Prezentace na táma Metodika výuky šachu DMŠV - studijní materiál

  4. Prezentace na téma Šachy a rozvoj intelektu dětí - pedagogicko-psychologická východiska