Email: janwe7@seznam.cz

Studijní materiály SŠ

Úvod » Studijní materiály SŠ

DUMy (digitální učební materiály) odborných ekonomických předmětů střední školy

Domnívám se, že myšlenka DUMů, která byla součástí projektu MŠMT zaměřeného na rozvoj našeho školství byla velmi šťastná. V rámci projektu vzniklo mnoho zajimavých studijních materiálů, které mohou v budoucnu usnadnit práci mnoha učitelů, kteří si na jejich základě mohou vytvořit, upravit, doplnit své přípravy na jednotlivé hodiny výuky.

DUMy, které na této stránce nabízím k využití jsou výsledkem několikaleté práce. Jsou zaměřeny do následujících oblastí:

  • ekonomika
  • management a marketing
  • obchodní provoz se zaměřením na maloobchod
  • základy logiistiky

Většima DUMů byla zpracována mnou osobně, v řadě z nich jsou využity náměty z jiných prezentací, některé materiály jsem převzal a pouze upravil pro potřeby výuky na konkrétní škole. To je velká výhoda DUMů. Dají se stále doplňovat a upravovat tak, jak učitel získává zkušenosti z výuky konkrétních žáků.

Ve výuce odborných předmětů by mělo být stále více přihlíženo k dynamicky se měnící praxi. To vyžaduje průběžné sledování a odborné literatury a její přenos do výuky.

Při přípravě prezentací jsem postupoval vždy tak, že každé téma má výkladovou prezentaci, prezentaci pro samostatnou práci žáků a procvičování, a test znalostí.

Zejména cvičení jsou na zpracování náročná v tom, že jsem si je z velké většiny vymyslel tak, aby odpovídala odbornému zaměření školy.

Budu rád, když z někomu z vás poslouží jako inspirace. Co bych za to dal, kdyby mi někdo něco takového nabídl, když jsem s výukou před lety začínal.