Email: janwe7@seznam.cz

Marketing, management

Úvod » Studijní materiály SŠ » Marketing, management

Výuka managementu na střední škole

Problematika výuky managementu na střední škole je moje důležité téma. Třicet let jsem pracoval na vysokých manažerských funkcích, zejména v armádě. Problematice jsem se věnoval i teoreticky. Bylo zajímavé zažívat přerod v řadového učitele a pokusit se dětem v přijatelné formě předat své zkušenosti.

Škola, na které jsem učil, zařadila výuku managementu, jako samostatného a maturitního předmětu, hned do několika studijních oborů. Jinak bývá tato problematika, společně s marketingem, součástí výuky ekonomie.

Management jako obor poznání (lépe než věda) je pro výuku na střední škole značně náročný. Zejména proto, že žáci s touto oblastí lidské činnosti nemají mnoho zkušeností ani ze školy, ani z vlastní praxe.

Výuka základních pojmů je tedy velmi abstraktní. Problémy dělá i nová terminologie, vztahy mezi pojmy, definice.

Řada kursů a učebnic managementu se tedy pokouší tento problém vyřešit pomocí případových studií z praxe, na kterých se problematika vysvětluje. Tuto možnost jsem si také vyzkoušel.

Další důležitou možností je, vysvětlovat problematiku na příkladech daného oboru, na který je škola zaměřena. V mém případě na maloobchod. Důvod je zřejmý. Management je třeba přizpůsobit oboru, který chceme řídit. Zejména možnostem použití IT technologií. Dále je velký rozdíl mezi managementem ziskových a neziskových organizací.

Osobně se domnívám, že výuce managementu v současné době chybí zejména pokus o větší objasnění úlohy IT v moderním řízení firmy. Výuka zjednodušených modelů řízení firmy by výrazně předmět obohatila a pro řadu studentů i zatraktivnila. To se však týká i dalších předmětů jako marketing, ekonomika podniku apod. Mé snahy o nalezení takového modelu vyšly na prázdno proto, že dosud není dostatečná společenská objednávka.

S touto problematikou jsem se rámcově seznámil na čtrnácti denní stáži v maloobchodním řetězci Interspar ČR. Informace o poznatcích z této stáže naleznete zde

Výukové materiály jsou rozděleny do 4 částí:

  • Výkladové prezentace, které zároveň slouží jako studijní text
  • Cvičení, připravené příklady pro samostatnou práci žáků v hodinách
  • Zadání referátů a prezentací pro samostatnou práci žáků doma (každý žák 1x za pololetí)
  • Testy znalostí

Tento model výuky se mi osvědčil. Jednoznačně umožňuje učiteli udržet přehled nad přípravou žáka v předmětu a využít všech prostředků k tomu, aby jeho příprava k maturitě byla úspěšná (nebo nebyl připuštěn).

Referáty a prezentace jsou jednoznačným ukazatelem rozvoje intelektuálních schopností žáka, zejména zpracování odborných témat v souladu s požadavky budoucí praxe. Rozdíly mezi žáky jsou naprosto markantní a odpovídají zpravidla jejich celkovým studijním výsledků.