Email: janwe7@seznam.cz

Kurz Učíme se učit Na Karmeli

Úvod » Jak myslíme » Kurz Učíme se učit Na Karmeli

Učit děti myslet a učit se vyžaduje znalosti

Vést kvalitní výuku předmětu, zaujmout a motivovat žáky, mít kázeň a pořádek ve třídě a k tomu se ještě pokoušet zařazovat do výuky prvky rozvíjející schopnosti žáků v oblasti myšlení a učení se, se zdá jako úplné bláznovství.

Má osobní zkušenost je taková, že teprve po jisté době a dobré teoretické přípravě je člověk schopen do přípravy hodiny prvky záměrného rozvoje myšlení a učení se žáků zahrnout.

Teoretická příprava učitele v této oblast ale není úplně snadná. Dosud jsem nenašel souhrnnou publikaci, která by tuto problematiku podrobně pojednala.

Před pár lety jsem si jako téma závěrečné práce v Kurzu pedagogické přípravy pro učitele středních škol zvolil problematiku, které se této oblasti úzce týká. Poznatky, které jsou v práci obsažené, mi pomohly se v problematice orientovat a po celou dobu, kdy jsem učil i realizovat v praxi záměr učit děti myslet a učit se.

Mnoho mých pokusů, které jsem ve výuce realizoval, najdete zde, v části stránky nazvané „Jak myslíme“.

Pro zájemce je práce„Význam  metakognitivních znalostí pro současného člověka a jejich místo ve výuce žáků středních škol“ k dispozici zde.