Email: janwe7@seznam.cz

Šachy

Úvod » Šachy

Didaktika šachu

Jak je zřejmé z nadpisů jednotlivých složek webu v části šachy, jsou zde soustředěny různé informace, jejihž společným cílem je vytvořit podmínky pro vedení tréninku šachů dětí začátečníků a mírně pokročilých.

Tento trénink si klade za cíl, co nevíce využívat poznatků didaktiky. Šachy jsou ve světě stále častěji vyučovány ve školách jako výukový předmět a je možné využít jejich zkušeností. V dolní části této stránky najdete tři mé články, které jsou věnovány tréninku dětí. Vychází z mých vlastních zkušeností a mohly by Vás zajímat.

Jsou zde samostatně soustředěny práce, které vznikly zejména za přispění kognitivní psychologie, zaměřené na hlubšího poznání procesů myšlení šachistů a dále některé diplomové práce o šachu z českého prostředí.

Jsou zde i další informace, které si můžete v případě potřeby otevřít a zvážit, zda jsou pro vás užitečné.