Email: janwe7@seznam.cz

Italská hra

Italská hra

Volba Italské hry do repertoáru zahájení vychází z toho, že chceme podporovat u mladých hráčů rozvoj taktického myšlení, schopnost propočtu variant i radost z dramatických situací na šachovnici.

V dalším naleznete.

Úvodní článek, s možným popisem základních charakteristik zahájení.

Teoretické postupy v některých hlavních variantách a výběr postupu za bílé figury

Vybrané mistrovské partie

Část materiálu se zobrazuje ve formátu txt. Je možno ho použít k přehrávání a studiu. Nebo si daný soubor nakopírujete do vhodného šachového prohlížeče a budete s ním pracovat v PC.

 

Zahájení pro hráče, kteří mají rádi taktiku – Italská hra

Volný překlad článku GM Gserper 2009, www.chess.comzpracoval Weiser

Italská hra je nejstarší známé šachové zahájení. Ostré variantě známé jako Grecův útok, je již bezmála 400 let. Mohli bychom si myslet, že 400let je dost dlouhá doba na to, aby byly odhaleny všechny záludnosti tohoto zahájení. Ale tento nebezpečný útok má stále své nové oběti.

V další části článku si ukážeme základní ideje a nástrahy tohoto zahájení, protože každý dobrý šachista by je měl znát. Některé z nich byly analyzovány samotným Grecem v roce 1621.

Začněme s tím, že černý přijímá všechny nabízené oběti.

Italská s 4.c3

Datum: 1620, Bílé: Greco, Černé: NN, Výsledek: 1-0, Zahájení: C54

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

V následující patrii zkouší černý lepší tah 8.   Sxc3, potom se ale zase choval chamtivě a snažil se pěšce držet.

Italská s 4.c3

Datum: 1620, Bílé: Greco, Černé: NN, Výsledek: 1-0, Zahájení: C54

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

O 300 let později je již jasné, že černý by se neměl hnát za materiálními zisky, ale co nejdříve ukrýt svého krále do bezpečí. To je jistě správná myšlenka, ale hůře se již realizuje, jak ukázal za bílé Capablanca.

Italská

Datum: 1914, Bílé: Capablanca, Černé: Bashtirov, Výsledek: 1-0, Zahájení: C54

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Nakonec po 350 letech, známý maďarský teoretik a vynikající hráč, Lajoš Portiš objevil za černé správný postup při obraně pozice černého. V partii Barczai-Portiš 1969, černý zahrál 13. ..  h6 a tento nenápadný tah vytvořil bílému jisté problémy. Jestliže bílý ustoupí jezdcem, potom černý zahraje 14.  OO a bílý nebude moci obětovat na h7 jezdce jak plánoval. Bílý proto zahrál 14.Sb5+ Sd7 15. De2 Sxb5! 16. Dxb5 Dd717. De2 Kf8 18. Jxf7 Kxf7 18. Ve1 Jg8 a černý odrazil útok a může hrát i na výhru. Proto je tah 13.  h6 dodnes považován za nejlepší odpověď černého.

 

Znamená to tedy, že je již osud této varianty zpečetěn. Domníváme se, že nikoli. Grecův útok je stále živý a nebezpečný. Jen se bílý musí vyhnout hře na jednu kartu a místo 7. Jc3 zahrát Sd2!. Po tomto tahu má bílý stále silný útok, který je odlišný po tom, který vzniká po Jc3. Následující partie je toho důkazem.

Italská

Bílé: Barczai, Černé: Portis, Výsledek: 0-1, Zahájení: C54

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Italská hra s c3

Bílé: Schiffers, Černé: Harmonist, Výsledek: 1-0, Zahájení: C54

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Italská hra je velmi výjimečné zahájení v tom smyslu, že může být současně divoké, ale i klidné jak je v Giuoco Panissimo variantě (tedy velmi klidné zahájení). I zde však bílý útočí na černého krále.

Jestliže jste nikdy nehráli Italskou hru, potom si v šachu určitě něco dlužíte. Proto hrajte Italskou a zkuste si zaútočit ve variantě, která má již 400 let.

Přeji vám mnoho štěstí!