Email: janwe7@seznam.cz

Alapinův systém v sicilské hře

Alapinův systém v sicilské hře

Tato část repertoáru zahájení se věnuje tomu, jak hrát bílými proti sicilské. Výběr padl na Alapinův systém jinak zvaný jako Anti sicilská. Důvodů je několik. Předně je těsně myšlenkově spojen s několika věcmi, které by mohli začínajícímu šachistovi pomoci:

 • myšlenková podobnost více zahájení ( Francouzská obrana - Tarrasch)
 • srozumitelný plán
 • často hra s izolovaným pěšcem a pokus objasnit, jak v takové konstelaci pěšců postupovat

V dalším naleznete.

Úvodní článek, s možným popisem základních charakteristik zahájení.

Teoretické postupy v některých hlavních variantách a výběr postupu za bílé figury

Vybrané mistrovské partie

Část materiálu se zobrazuje ve formátu txt. Je možno ho použít k přehrávání a studiu. Nebo si daný soubor nakopírujete do vhodného šachového prohlížeče a budete s níp pracovat v PC.

 

 

 

Hrajeme proti Sicilské obraně

Alapinův systém,  jinak také  nazývaný jako  Anti-sicilská.

Zpracováno volně podle článků z blogu Samantha212, uveřejněných na chess. com pod názvem Playing Against the Sicilian with the Alapin Variation.

V textu jsou zvýrazněny zejména možnosti bílého, proto působí jednostranně. To je ale záměr a má všechny zájemce nadchnout pro toto zahájení. Současně zapadá do námi zvoleného repertoáru, protože využívá myšlenek z Francouzské obrany, Tarraschova systému, která bude také součástí repertoáru.

Tato série článků je určena všem, kdo řeší budování svého repertoáru zahájení.  Co hrát na c5, proti Sicilské obraně? Narážíme zde zejména na problém toho, že mnoho systémů Sicilské obrany je dnes detailně rozpracováno do velké hloubky střední hry, což velmi stěžuje osvojení si takového zahájení.

Podívejme se proto na variantu, kterou zavedl do praxe ruský šachista S. Alapin (1856-1923).

Řeč je o Alapinově systému, který je nazýván také jako Anti-sicilská, a to z toho důvodu, že odmítá základní postupy klasické Sicilské obrany, ale nutí hrát černého na svém vlastním „hřišti“.  Dále se zaměříme zejména na objasnění hlavních principů boje v tomto systému.

Alapinův systém 1.e4 c5 2.c3

Historicky byl tento systém dlouho podceňován a na nejvyšší úrovni se hrál jen sporadicky. Důvodem byla zejména domněnka, že po 2.  d5 černý hru snadno vyrovná a bílý nijak neuplatní svou výhodu prvního tahu. To se však po letech intenzivního studia možností bílého změnilo a toto zahájení je dnes považováno za solidní a perspektivní postup, kteří mají v repertoáru hráči TOP úrovně (Karpov, Kasparov, Anand, Topalovav a další).

Základní otázka, která napadne každého trochu znalého šachistu při pohledu na šachovnici je, zda tah c3 není příliš pasivní. To je jistě velmi správná otázka. Abychom dobře pochopili přednosti Alapinova systému (dále jen AS), je třeba nejprve zaměřit pozornost na pochopení podstaty klasické Sicilské obrany. Jak je demonstrováno níž, bílý často mění centrálního pěšce d za křídelního pěšce c. Bílý má sice výhodu prvního tahu, ale této výměně není schopen účinně bránit. Černý proto často ve střední hře ovládá centrum díky své pěšcové majoritě.

AS se tomuto postupu černého snaží zabránit a bílý sám se snaží obsadit a ovládat centrum svými pěšci a tuto výhodu si udržet až do hluboké střední hry.

Alapinů systém má dnes tyto hlavní varianty, které vycházejí z odpovědí černého:

 1. Jf6 hlavní varianta
 2. d5 silná alternativa k tahu Jf6, se snahou o dosažení rovnosti v centru
 3. e6 solidní odpověď černého, kterou se černý připravuje na d4
 4. d6 ostrá varianta, často spojená s fianchettem střelce a získání kontroly středu

Postupně se všemi hlavními variantami budeme zabývat.

Alapinův systém s 2.   Jf6

Úvodní tahy tohoto zahájení mohou vypadat takto:

 

Alapinův systém sicilské 2. Jf6

Bílé: NN, Černé: NN, Výsledek: *, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Alapinův systém Jf6

Bílé: NN, Černé: NN, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Přechod do Alapinova systému s Jf6

Bílé: NN, Černé: NN, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pojďme udělat stručné shrnutí toho, co jsme zjistili:

 1. AS dovoluje bílému udržet kontrolu nad centrem šachovnice s pomocí pěšců, místo toho, aby měnil centrálního pěšce za pěšce c.
 2. Bílý může využít možnosti k ostrému útoku.
 3. Jezdec na d5 může být napaden střelcem a jezdcem, přičemž po braní na c3 se vytváří silný pěšcový střed bílého.
 4. Bílý se může soustředit na útok na královském křídle s využitím pěšce f (pěšcová bouře).
 5. Pěšec c je slabý a může vyžadovat obranu, když to bude nutné.

Systém s d5

Tento varianta byla příčinou, proč AS byl dlouhé roky ignorován. Důvodem byla domněnka, že černý v této variantě snadno vyrovná výhodu ze zahájení, jak už jsme se o tom zmínili. Podrobnější analýzy však vyvrátily tento názor. Bílý nejen že možný tlak černého odrazí, ale sám může nebezpečně zahrozit.

Podívejme se na demonstraci této varianty

Alapin systém s d5

Bílé: NN, Černé: NN, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Alapinův systém s d5

Bílé: GM NN, Černé: GM NN, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pojďme udělat stručné shrnutí toho, co jsme zjistili:

 1. Bílý není po tahu d5 v žádné zjevné nevýhodě.
 2. Bílý by měl postupovat v souladu s obvyklým postupem AS, po ed5 napadnout centrum tahem d4.
 3. Potrestat krále za zdrženou rošádu křídelním útokem a několikanásobnou vazbou jezdce.
 4. Jestliže černý sváže jezdce tahem Sg4, jednoduše jezdce bránit tahem Jd2 a udržet tak jeho výhodnou pozici.
 5. Viděli jsme, že dáma černého je náchylná k tomu, aby byla opakovaně napadána.
 6. Střelci dominují v této „otevřené hře“. Proto by se měl bílý snažit si je udržet a využít.
 7. Bílý pěšec v centru je „skrytá zbraň“ bílého, která definuje tento systém jako Anti – sicilskou obranu.

Varianta s e6

2.   e6 je velice solidní odpověď na 2.c3. Černý jim zamýšlí silně podpořit postup vlastního pěšce na d5. Jak uvidíme, v této variantě často dochází k přechodu do Francouzské obrany do variant Tarasche.

Podívejme se na příklady partií

Alapinův systém s 2. e6

Bílé: Anand, Černé: Malisauskas, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

AS s 2. e6

Bílé: Doery, Černé: Szilagyi, Výsledek: *, Zahájení: B40

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

AS s 2. e6

Bílé: Doležel, Černé: Mista, Výsledek: 1-0

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pojďme udělat stručné shrnutí toho, co jsme zjistili:

 1. Odpověď černého 2.   e6 obvykle vede hru do pozic Francouzské obrany. V příkladech, které byly použity k demonstraci, bílý použil výměnnou variantu. Nicméně i varianta s postupem pěšce je možná.
 2. V případě, že pěšci DK černého se pokusí rychle postoupit v před, bílý otevře věžový sloupec a poté napadne pěšce c4 tahem b3.
 3. V zavřené hře se postupně projevila síla bílých jezdců, kteří se úspěšně probojovali do pozice černého a vytvářeli konkrétní hrozby.
 4. AS ukazuje i v této variantě sílu bílého pěšcového centra a celá varianta oprávněně působí jako Anti-sicilský útok.

Varianta 2.  d6

Příklady partií

 

 

AS s 2. d6

Bílé: Malada, Černé: Srdjan, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

AS s 2. d6

Bílé: Karjakin, Černé: Kurobov, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

AS s 2. d6

Bílé: Emms, Černé: Mestel, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pojďme udělat stručné shrnutí toho, co jsme zjistili:

 1. Tento tah je posledním možným postupem černého. Působí poněkud pasivně, ale i on se snaží o podkopání pozice bílého v centru.  Bílý postupuje tak, jak jsme již viděli v předchozích případech.
 2. Rychle vyvíjí figury KK, které brání napadené centrální pěšce od útoků černého, připravuje rošádu.
 3. Zamýšlí převést jezdce na KK, aby podpořil útočné možnosti.
 4. Pěšcový nástup na KK oslabuje obranu černého.
 5. Připravuje útok D na sloupcích g a h, při tom počítá se zesílením útoku s pomocí věže.

Teoretické postupy v některých hlavních variantách a výběr postupu za bílé figury

AS s Jf6

Výsledek: *, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

AS s 2. d5 a 4. Jc6

Výsledek: *, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

AS s 2. d5

Výsledek: *, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky