Email: janwe7@seznam.cz

Šachová zahájení, pěšcové struktury v centru a izolovaný pěšec

Úvod » Šachy » Výukové materiály pro pokročilejší (do 1899 ELO) » Budujeme repertoár šachových zahájení » Šachová zahájení, pěšcové struktury v centru a izolovaný pěšec

Šachová zahájení, pěšcové struktury v centru a izolovaný pěšec

Snaha naučit se konkrétní šachové zahájení tak, že se „nabiflujeme“ příslušný sled tahů, s velkou pravděpodobností nepovede k žádoucímu cíli. Důvodů je jistě možno vyjmenovat mnoho.

Ten hlavní spočívá v tom, že mozku chybí nějaký konkrétní záchytný bod, který by procesu zapamatování byl oporou. Proto je tak důležité nejprve pochopit smysl co děláme a ten pak převést do podoby konkrétních tahů. Samozřejmě ani pak to nebude jednoduché a bude nutné i pravidelné opakování variant.

Které záchytné body nám v osvojování zahájení pomáhají? Je to zejména znalost obecných zásad hry v zahájení:

 1. Boj o střed
 2. Co nejrychlejší a aktivní vývin bojových sil
 3. Včasná rošáda
 4. Vybudování příznivé struktury pěšců

Znalost těchto zásad je dobrým vodítkem k tomu, jak dát jednotlivým tahům zapamatovatelný smysl. V této výukové lekci se zaměříme na problém pěšcové struktury, která vzniká v procesu zahájení v centru, a která významně a často nezvratně ovlivňuje další průběh hry.

Fakt, že si uvědomujeme, že se s našimi pěšci v centru něco děje a nejen to, ale že se na tomto dění sami aktivně podílíme, nám pomáhá v zapamatování konkrétních tahů v zahájení. Další výklad tohoto problému spojíme s tématem izolovaného pěšce v centru proto, že náš zvolený repertoár zahájení v mnoha variantách počítá s tím, že se vytvoření izolovaného pěšce nebudeme bránit.

Izolovaný pěšec na d4

Izolovaný pěšec má v teorii moderního šachu své významné místo. Podívejme se na diagram:

Pokud se pokusíme popsat pozici, tak můžeme konstatovat zejména:

 • Chybí pěšci „c“ a „e“
 • Bílý má k dispozici dva sloupce, z nichž jeden je otevřený a druhý polootevřený
 • Pěšce je třeba trvale zajišťovat figurami
 • Políčko d5 není možno napadnout střelcem a figuru soupeře je těžké z pole vytlačit

Z toho vyplývá, že takovéto postavení bude dlouhodobě vykazovat jisté výhody a nevýhody, o které se povede i boj ve střední hře.

Z pohledu dynamiky boje jsou přednosti izolovaného pěšce (např. d4) v tom, že se jeví jako „forpost“, kontroluje centrální body c5 a e5, na kterých se může zabydlet jezdec, podporující útok na krále, a otevřenost sloupců podporuje rychlejší aktivizaci věží.

Z pohledu statiky se nedostatky izolovaného pěšce projevují v tom, že vyžaduje obranu, zejména když není krytý střelcem, a hlavně v možnosti jej blokovat figurou, zejména jezdcem, který zaujímá důležitý „forpost“, který nelze snadno likvidovat. Výhody ovládání tohoto forpostu se projevují zejména při zmenšení materiálů, protože se projevuje slabost polí e4 a c4.

V současné praxi je vznik izolovaného pěšce důsledkem zvolené varianty zahájení, v niž vlastník předpokládá využít náhradou za nevýhody izolovaného pěšce, převahu v prostoru nebo v čase. Z praktické hry je známo, že tato převaha je spojena s větším množstvím figur na šachovnici.

Výhody jsou:

 • Pěšec d4 zajišťuje kontrolu polí e5 a c5. Zvláště důležitý je forpost na e5, z něhož jezdec za aktivní podpory střelců (především bělopolného) vytváří organizaci útoku na královském křídle.
 • Dynamika pěšce d4 spočívá v potenciální energii jeho postupu, spočívající v průlomu d4-d5, který vede k otevření pozice, což se zejména projevuje při náskoku ve vývinu.
 • Při zpoždění s vývinem černého, může napadení figury, blokující pěšce d4, vést k výhodné změně pěšcové struktury prostřednictvím výměn na d5.

Jedním z možných plánů v pozicích s izolovaným pěšcem je jeho postup vpřed, jinak řečeno průlom. Průlom proto, že se zpravidla pozice po jeho postupu otevře a energie figur dosud koncentrovaná okolo tohoto bodu se rozšíří na další části pozice. Jelikož se jedná o velmi typický příklad, uvedeme zde 3 komentované partie od GM Petra z jeho seminární práce.

 

Alapinova varianta sicilské

Bílé: Rublevsky, Černé: Vitiugov, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Alapinova varianta sicilské

Bílé: Hansen, Černé: Chuchelov, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Alapinova varianta sicilské

Bílé: Mellado Trivino, Černé: Grunda Zuniga, Výsledek: 1-0, Zahájení: B22

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Tento krátký přehled by nám pro tuto chvíli mohl stačit. Naučili jsme se nový pojem, izolovaný pěšec a budeme ho využívat při osvojování variant zahájení.

Zpracováno s využitím těchto zdrojů:

Suetin:  Škola šachové strategie a taktiky

Beljajevsky: Izolovaný pěšec

Petr: Průlom izolovaným pěšcem v současné velmistrovské praxi

Zpracoval Weiser