Email: janwe7@seznam.cz

Jezdec nebo střelec s pěšcem proti lehké figuře