Email: janwe7@seznam.cz

Průběžné a konečné výsledky soutěže taktika

Konečné výsledky řešitelské soutěže

Milí mladí soutěžící, právě jste úspěšně dokončili dlouhodobou čtyřměsíční soutěž v řešení taktických úloh v šachu. Celkem vás čekalo 16 testů s celkem 192 úlohami, za které jste mohli obdržet maximálně 400 bodů.

Proti předchozímu roku se počet účastníků soutěže snížil na celkem 7 dětí, které poslaly alespoň tři odpovědi.

Konečné výsledky v jednotlivých výkonnostních kategoriích

Úlohy pro 5. VT

P.č.

Jméno

Body

1.

David Křelina

240

2.

Kryštof Křelina

240

3.

Tomáš Hrubý

  86

 

Úlohy pro 4. VT

P.č.

Jméno

Body

1.

Tomáš Halama

352

2.

Jan Macháček

347

 

Úlohy pro 3. VT

P.č.

Jméno

Body

1.

Agáta Hušková

236

2.

Matthias Hauser

187

3.

Jan Křelina

102

 

Všem, kteří úspěšně absolvovali celou soutěž blahopřeji. Za svou snahu obdrží diplom a hodnotnou věcnou cenu.

Vedoucí soutěže

Jan Weiser