Email: janwe7@seznam.cz

Psychologické výzkumy a šachy

V této složce se nacházejí zejména vědecké články, které souvisí s výzkumem šachu z pohledu psychologie. Zejména první článek autora Ferdinanda Gobeta - Trénink šachu - vědecký přístup je shrhutím poznatků, které byly získány z různých oblastí psychologie a šachu.