Email: janwe7@seznam.cz

Strategie útoku

Strategie útoku

Z knihy J. Averbacha: Škola střední hry, vydáno 2000, vybral a volně přeložil a upravil Weiser.

Znalost taktiky a taktických obratů a kombinací je výchozím bodem ke zvládnutí dalších problémů, které při hře šachu musíme řešit.

Takovým a z hlediska obtížnosti významným problémem je strategie vedení útoku. Strategie, tedy stanovení plánu další činnosti, je zásadní věc, která ovlivní naše jednání na šachovnici. Buď budeme jednat plánovitě, s nějakým cílem, nebo budeme vést partii bez plánu, tah od tahu. Tak jak budou naše zkušenosti narůstat, budeme se snažit o stanovení strategie.

Útok je přirozená součást šachu. Pouze útokem na různé cíle soupeře, můžeme dosáhnout důležité převahy a vítězství.

Zde je dobré připomenout, že výběr plánu jak známo, závisí na vytvořené pěšcové struktuře, ale ještě snad více na tom, kde stojí král soupeře. Právě na základě postavení krále jsme schopni definovat čtyři typové pozice, které si následně rozebereme.

1. Králové obou stran (nebo pouze jeden z nich) se zřekli nebo ztratili možnost rošády.

2. Králové provedli malou rošádu.

3. Králové provedli rošádu na různých křídlech.

4. Králové provedli rošádu na stejném křídle, útok se vede na křídle opačném.

Podívejme se dále, jaká může být strategie útoku v každém z výše vyjmenovaných případů.

1. Útok na krále, který neprovedl rošádu

Již v úvodu partie musí zpravidla hráči řešit problém bezpečnosti svého krále. Po úvodních tazích se partie soustřeďuje na boj v centru, který je však nutné kombinovat s tahy, díky kterým připravíme a provedeme rošádu a ukryjeme do bezpečí vlastního krále.

Jsou případy, kdy se jedna ze stran snaží tomuto postupu vyhnout a z důvodu času ponechat krále v centru s tím, že i tak bude zabezpečen. V některých zahájeních se naopak jedna ze stran snaží i za cenu obětí zadržet soupeřova krále v centru a zahájit na něho útok.

V případech dále budou dokumentovány situace, při kterých král jedné strany zůstal v centru a bude ukázán způsob jak toho využít (plánování a vedení útoku).

Útok na nekrytého krále

Datum: 1958, Bílé: Tal, Černé: Fuster, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na krále v centru

Datum: 1945, Bílé: Flór, Černé: Simagin, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na krále v centru

Datum: 1950, Bílé: Averbach, Černé: Goldberg, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2. Útok na královském křídle

Král se ukryje do bezpečí za hradbu svých pěšců. I zde však existuje možnost úspěšného útoku, pokud se nám zde podaří vytvořit převahu našich sil, které poslouží k rozrušení královské pevnosti. Podívejme se na následující případy. Útok na krále se vede s využitím našich figur.

Zvláštním případem je situace, kdy budou do útoku zapojeni i pěšci z naší rošády. Zde samozřejmě hrozí, že otevřené postavení našeho krále soupeř využije k protiútoku. Proto se snažíme, dříve než provedeme pěšcový nástup, evakuovat našeho krále do bezpečí, zpravidla na druhém křídle.

Útok na královském křídle

Datum: 1946, Bílé: Averbach, Černé: Fridštejn, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na královském křídle

Datum: 1952, Bílé: Kotov, Černé: Unziker, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na královském křídle

Datum: 1931, Bílé: Aljechin, Černé: Kolle, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na královském křídle

Datum: 1956, Bílé: Averbach, Černé: Fuchs, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

3. Útok při rošádách na opačných křídlech

Útok při rošádách na opačných křídlech je charakteristický nástupem pěšců, s cíle rozvrátit pěšcové krytí krále soupeře. Tento nástup zpravidla realizují obě strany a záleží tedy na tom, abychom vnikli do postavení soupeřova krále jako první. Proto se zde často nevyhýbáme obětem pěšců a i figur.

I z tohoto důvodu je na místě připomenout, abychom zbytečnými tahy pěšci nikdy neoslabovali pozici rošády a nejlépe je ponechali v základním postavení.

Úspěšný útok také může urychlit napadání soupeřových figur, které stojí na cestě postupujících pěšců.

Útok na různých křídlech

Datum: 1925, Bílé: Aljechin, Černé: Marschall, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na křídlech

Datum: 1969, Bílé: Spaskij, Černé: Petrosjan, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na křídlech

Datum: 1992, Bílé: Fischer, Černé: Spaskij, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na křídlech

Datum: 1961, Bílé: Averbach, Černé: Petrosjan, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na křídlech

Datum: 1956, Bílé: Averbach, Černé: Carvasov, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

4. Útok na dámském křídle

Objektem útoku na dámském křídle mohou být zejména slabí pěšci. Další možností je, že se nám podaří obsadit sloupec a pomocí něho vniknout, zejména našimi těžkými figurami do tábora soupeře. Zde pak často hrozí, že pomocí nich zahájíme boční útok na krále soupeře.

Útok na dámském křídle

Datum: 1908, Bílé: Rubinštejn, Černé: Salve, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na dámském křídle

Datum: 1950, Bílé: Averbach, Černé: Ravinskij, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na dámském křídle

Datum: 1949, Bílé: Kotov, Černé: Ragozin, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Útok na dámském křídle

Datum: 1967, Bílé: Petrosjan, Černé: Bronštejn, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky