Email: janwe7@seznam.cz

6. Smíšené koncovky

Smíšené koncovky

Dáma proti lehkým figurám

Dvě lehké figury se dámě mohou ubránit jen výjimečně. Statistika provedený počítačových analýz říká, že dáma proti 2J vyhrává v 93% a proti 2S v 96% a proti S+J v 98% případech. Tato možnost spočívá v tom, že společně s králem vytvoří pevnost, nebo v blokádě soupeřova krále. Pokud se týká tří lehkých figur, ty jsou zpravidla silnější jako dáma.

Dáma proti věži

Dáma vyhrává prakticky vždy. V případě, že na straně věže je ještě pěšec (ci), může se realizace komplikovat tím, že slabší strana bude schopna postavit pevnost. Vítězství se realizuje cestou postupného stísnění prostoru soupeře a vytvoření situace zugzwangu.

Věž proti lehkým figurám

V těchto pozicích, pokud jsou bez pěšců, není možno převahu realizovat. Hrozba vytlačení krále na kraj šachovnice není nebezpečná, ale jezdce není dobré příliš vzdalovat od krále. V boji K+S s věží, se doporučuje ustoupit králem do rohu opačné barvy střelce, aby se vytviořila možnost obrany od šachu věží.

Pokud se v této koncovce vyskytují pěšci na obou křídlech, potom je výhoda pohyblivé věže již velká. Pokud jsou pěšci pouze na jednom křídle, remízové šance výrazně vzrůstají.

Dva pěšci společně s figurou jsou rovnocenné samotné věži. V případě, že je zde více pěšců na obou stranách, při existenci volných pěšců je výhoda na straně věže, která je pohyblivější.