Email: janwe7@seznam.cz

Mat jednim tahem

Mat jednim tahem jsou cvičení určená začátečníkům, kteří právě zvládají své první krůčky na šachovnici. Mat je základní prvek šachu a žáček se učí nacházet různé matové obrazce.

Řešení úlohy je jednotahové, tedy je nutné pouze najít tah, který je zárověň mat. Nezapomeň, že v šachu říkáme šach-mat. Tedy řešení vždy bude zahrnovat možné šachy a z nich jeden bude současně mat.