Email: janwe7@seznam.cz

Pěšcová struktura

4. Pěšcová struktura

Elementy pěšcové struktury a jejich význam pro statické hodnocení pozice. Postupně si je nazveme a některé blíže vysvětlíme na příkladech.

Zdvojení, ztrojení pěšci

Zajištěný volný pěšec.

Tento element je velice důležitý, na rozdíl od nezajištěného pěšce, který žádnou výhodu nezajišťuje. Zajištěného pěšce může kompenzovat pouze jiný významný faktor na straně soupeře.

Kompaktní pěšcový řetěz, několik pěšcových ostrůvků, visací pěšci

Pěšcová převaha v centru

Toto je složitý element. Mechanický propočet, může způsobit chybu v tom, že za výhodu v centru, dostane soupeř například převahu pěšců na dámském křídle, která se může ukázat jako výhodnější.

Pěšcová převaha na dámském křídle

Izolovaný pěšec, opožděný pěšec, slabé pole

Definice. Slabými, nazýváme taková pole, které nemohou bránit pěšci a které může teoreticky být okupováno jednou z figur protivníka. Izolovaní a opoždění pěšci mají tu zvláštnost, že pole před nimi je slabé

Skupina slabých polí jedné barvy, blokáda, dominance

Zde jsou sloučeny tři stejnorodé elementy, které mají silný vliv na statické hodnocení pozice a její vývoj. Návody jak postupovat jsou ve všech případech stejné. Vždy se jedná o změnu pěšcové struktury, výměna aktivních figur soupeře a boj o iniciativu.

Polootevřený sloupec, předsunutý bod (forpost)

Role polootevřeného sloupce je známá dávno a vysvětlena v pracích Nimcoviče. Předsunutý bod, jak se domnívám, je ale vysvětlen dosud neuspokojivě. Je to pole na polootevřeném sloupci, před nepřátelským pěšcem, který se nachází na 6 (3) řadě. K etapám jak předsunutý bod využít patří:

1. Vytvoření tohoto pole a umístění na něm jedné z figur (zpravidla jezdec);

2. v případě výměny této figury je třeba vzít ji pěšcem a tím otevřít sloupec na opožděného pěšce soupeře (v případě napadení této figury pěšcem, napadat vzniklého opožděného pěšce;

3. vynutit postup pěšce, který vyhání figuru s předsunutého bodu a napadat vzniklou slabinu na polootevřeném sloupci.

Špatné figury

Tento faktor je přímo svázán s pěšcovou strukturou. Týká se to nejenom lehkých figur, ale i těžkých. I dáma může být špatná figura.

Typ centra a prostor

V případě nevyjasněného postavení v centru je těžké analyzovat statické elementy pěšcové struktury. Podle mého mínění prostor sám o sobě negarantuje žádnou výhodu. Je ho třeba brát do úvahy s ostatními faktory, např. pozicí krále, špatnými figurami apod.

Pěšcová struktura

Datum: 1980, Bílé: Dorfman, Černé: Trois, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pěšcová struktura

Datum: 1989, Bílé: Portiš, Černé: Kasparov, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pěšcová struktura

Datum: 1945, Bílé: Liliental, Černé: Botvinik, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pěšcová struktura

Datum: 1997, Bílé: Dorfman, Černé: Korčnoj, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pěšcová struktura

Datum: 1984, Bílé: Dorfman, Černé: Lukin, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pěšcová struktura

Datum: 1991, Bílé: Dorfman, Černé: Murei, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pěšcová struktura

Datum: 1994, Bílé: Kasparov , Černé: Širov, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Pěšcová struktura

Datum: 1981, Bílé: Kalinský, Černé: Dorfman, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky